Siew marchwi

Rolnictwo

Siew marchwi

Marchew uprawianą w plonie głównym powinno się siać możliwie wcześnie, wówczas uzyskuje się najwyższe plony tej rośliny. Niekiedy, gdy pole jest bardzo zachwaszczone i nie stosujemy herbicydów, opóźnia się termin siewu, aby przeprowadzić walkę z chwastami, zwykle jednak jest to połączone z silnym wysuszeniem gleby i w rezultacie plony marchwi są niskie. Dlatego też zwykle siejemy ją na początku kwietnia, tym bardziej, że znosi dobrze niską temperaturę w okresie wschodów. Dawniej wysiewano 4-5 kg/ha, obecnie stosuje się rzadsze siewy — ok. 3 kg/ha otartego materiału siewnego o zdolności kiełkowania powyżej 60%. Ocieranie przeprowadza się w specjalnych maszynach, a w małych gospodarstwach — ręcznie. Podczas tego zabiegu ubytek masy wynosi 25 - 30%. Staranne otarcie nasion jest warunkiem przeprowadzenia równomiernego wysiewu, który ma szczególnie duże znaczenie przy stosowaniu rozrzedzonych - siewów. Siać należy siewni - kiem rzędowym. W celu uregulowania gęstości wysiewu, można do nasion dodać balastu. Należy dobrać go jednak tak, aby miał podobny ciężar właściwy, gdyż w przeciwnym razie podczas jazdy siewnika może nastąpić rozfrakcjonowanie. Na małych plantacjach siew marchwi jeszcze często przeprowadza się ręcznie. Nasiona marchwi są drobne i należy umieścić je w glebie na głębokości 0,5 - 1,5 cm. Jest to możliwe w przypadku starannego przygotowania pola.przed siewem. Jednocześnie należy nasionom zapewnić odpowiednią wilgotność gleby przez zastosowanie kółek ugniatających za redlicami siewnika. Siady tych kółek należy natychmiast nakryć glebą, aby nie powstała skorupa.