Marchew pastewna

Rolnictwo

Marchew pastewna

Marchew pastewna jest wartościową rośliną pastewną, dostarczającą stosunkowo dużo dobrej paszy cenionej ze względu na wysoką wartość dietetyczną. W uprawie polowej dostarcza więcej jednostek karmowych niż buraki pastewne i brukiew, choć plon świeżej masy daje przeważnie niższy, ale przy właściwej uprawie może im dorównać. Marchew dostarcza paszę o dużej zawartości strawnego białka, jednostek skrobiowych i związków azotowych. Pod względem wydajności jednostek skrobiowych z 1 ha marchew dorównuje burakom. Ponadto charakteryzuje się dużą zawartością cukrów, karotenu oraz witaminy A, B i C. Dlatego ceniona jest jako pasza dla młodych zwierząt. Przy plonie sumarycznym korzeni i liści, wynoszącym około 600 q/ha, uzyskuje się 9-10 tys. jednostek pokarmowych, 400 - 500 kg białka strawnego oraz 7 kg karotenu i stosunkowo dużych ilości witaminy C. Liście marchwi, tzw. nać, zawierają wg M. Seifferta około 18% suchej masy, do 11% cukrów, 1,5% strawnego białka oraz 7,8% jednostek skrobiowych. Do zalet tej rośliny należy także zaliczyć mniejszą wrażliwość na niską temperaturę w okresie wschodów i zbioru w porównaniu z burakami pastewnymi. Ponadto marchew ma małe wymagania glebowe. Ze względów organizacyjnych uprawa jej nie sprawia kłopotu, bo można ją wysiewać w plonie głównym, jako wsiewkę i jako plon wtóry. Do ujemnych stron przy jej uprawie zaliczamy to, że wolno rośnie, uprawa jej jest bardzo pracochłonna, szczególnie kłopotliwy jest zbiór, a ponadto trudno się przechowuje. Dlatego w wielu krajach obserwuje się zmniejszenie jej areału.